18 Mart 2018, Pazar

Web sitesi zorunluluğu kalktı!
Kanunda yapılan değişiklikle artık "her firma" internet sitesi yapmak zorunda olmayacak ama...

TBMM Genel Kurulu'nda, TürkTicaretKanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı.

Kanun, 2011 yılında kabul edilen TürkTicaretKanunu'nda, uygulamada sorun yaşanmaması için bazı değişiklikler içeriyor.

Kanun, şirketlerininternetsitesi oluşturma zorunluluğu, tescil işlemlerine ilişkin şartlar, kanuna aykırı hareket eden tacirlere uygulanacak cezalar, ticari davalar ve anonim şirketlere ilişkin bazı hükümleriyeniden düzenliyor.

Her tacirinternetsitesi oluşturmak zorunda olmayacak, ancakinternetsitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi olan tacirler, işletmesi ile ilgili bilgileri busiteden yayımlayacak.

Ticaretsicili kayıt işlemlerinin elektronik ortamda yapılması için toplanması ve işlenmesi gereken kişisel veriler, kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanmasına ilişkin mevzuata uygun bir şekilde korunacak.

Sicilmüdürünce verilen süre içinde tescil isteminde bulunmayan ve kaçınma sebeplerini de bildirmeyen kişiye,sicilmüdürünün teklifi üzerine mülki amiri tarafından bin lira ceza uygulanacak. Tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 2 bin lira caza verilecek.

Tescil edilenticaretunvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılacak. Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde, tacirinsicilnumarası,ticaretunvanı, işletmesinin merkezi ile tacirinternetsitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edileninternetsitesinin adresi de gösterilecek. Tüm bu bilgiler şirketininternetsitesinde de yayımlanacak.

Söz konususitede ayrıca anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları, soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, limited şirketlerde müdürlerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, komandit şirketlerde yöneticilerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı yayımlanacak. Bu yükümlükleri yerine getirmeyenler için 2 bin lira idari para cezası uygulanacak.

HANGİ ŞİRKETLER ZORNLULUK KAPSAMINDA
Burada yapılan değişiklik aslında "Bütün şirketlerindenetime tabitutulması" maddesinin değiştirilmesinden kaynaklanıyor.
YeniTTK'nın önceki versiyonuna göre büyük, küçük ve orta ölçekli, halka açık olan veya olmayan, hisse senetleri borsada işlem gören veya görmeyen, özel ve kamu sektörüne dahil tüm anonim şirketlerdenetime tabiolacaklardı. Hiçbir anonim şirket bu denetim dışı tutulmamıştı. Ayrıca,yeniTTK’nın Geçici 6’ncı maddesi ile anonim şirketlerin yanı sıra limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin dedenetime tabiolacağı öngörülmüştü.

Değiştirilmeden önceinternetsitesi oluşturma zorunluluğunu tespit eden yasa şu şekildeydi:Denetime tabiolan sermaye şirketleri, kuruluşlarınınticaretsiciline tescili tarihinden itibaren üç ay içinde birinternetsitesiaçmak
ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına
özgülemek zorundadır.

Denetime tabiolan şirketlerin kapsamı tüm şirketleri kapsamayacak şekilde değiştirilince artık internet sitesi yapma zorunluluğu da aynı şekilde değişti.

Yenidüzenlemeye göredenetime tabiolacak şirketlerin Bakanlar Kurulunca belirlenecek.

Dün kabul edilen taslakta yer alan hüküm şöyle:

6102 sayılı Kanunun 397 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"(1) Dördüncü fıkra uyarınca denetime tabi olan anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenir. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da denetim kapsamı içindedir.
(2) Denetime tabi olanlar, hazırlanmış olan finansal tablolarının denetimden geçip geçmediğini, denetimden geçmiş ise denetçi görüşünü ilgili finansal tablonun başlığında açıkça belirtmek zorundadır.
Bu hüküm, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu için de uygulanır. Denetime tabi olduğu halde, denetlettirilmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, düzenlenmemiş hükmündedir."
"(4) 398 inci madde kapsamında denetime tabi olacak şirketler Bakanlar Kurulunca belirlenir."

Kaynak:Haberturk